DESPRÉS DEL DEJUNI DE L'18 AL 20 DE DESEMBRE PER UNA "CATALUNYA SENSE POBRESA" I PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA, JA "
El dejuni de 14 persones durant els dies 18, 19 i 20 de desembre, al campament instal·lat a la plaça de Sant Jaume, per l'aprovació de la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania i avançar cap a una Catalunya sense pobresa, ha aconseguit divulgar els seus principals missatges entre la ciutadania solidària de Catalunya a través d'un ampli ressò mediàtic, tant entre les xarxes socials com entre els mitjans de comunicació tradicionals.
 
Aquesta acció, juntament amb la manifestació en confluència amb altres moviments socials el 20 de desembre fins a les portes del Parlament, ha servit per situar en el debat pressupostari la necessitat d'incloure una partida per aplicar la Renda Garantida de Ciutadania en 2017, i posar en qüestió la pretensió del Govern de qualificar dit pressupost com "social", quan no inclou una partida per implementar el 2017 un dret social que empara a tota la ciutadania de Catalunya, particularment la seva població més vulnerable.
 
El dejuni ha transcorregut en un ambient de fraternitat i solidaritat popular, i ha rebut el suport de nombroses persones i representants d'entitats socials, cíviques i polítiques, dels ajuntaments i grups parlamentaris.
 
El programa d'activitats es va iniciar amb la lectura i presentació davant els mitjans de comunicació de la primera carta adreçada al Molt Honorable President de la Generalitat Sr. Carles Puigdemont. A continuació, s'ha desenvolupat com estava previst, amb les adaptacions necessàries davant el mal temps dels últims dies. L'actuació dels diversos artistes, cantants, poetesses, actrius i actors han aportat moments de felicitat, alegria i fraternitat durant el dejuni.
 
Les visites de les persones activistes de la PAH ens han deixat moments inoblidables.
 
Després d'aixecar el dejuni amb les "pomes de la glòria" i llegir la Marea de Pensionista seu manifest s'ha sortit en manifestació cap al Parlament, i davant la seva entrada principal s'ha donat lectura a la Carta adreçada als diputats i les diputades.
 
Expressem el nostre agraïment a totes les persones que han realitzat el dejuni, organitzacions i entitats que han col·laborat amb l'acció, han participat en els diversos actes organitzats i ens han expressat la seva solidaritat.
 
Amb el seu suport i l'àmplia unitat assolida continuarem realitzant les activitats necessàries perquè es faci realitat la Renda Garantida de Ciutadania. Es pot fer ara!
 
Barcelona 21 de desembre 2016
 
Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania
 
 
 
(castellano)
 
COMUNICADO:
 
DESPUES DEL AYUNO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE POR UNA “CATALUÑA SIN POBREZA” Y POR LA “RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA, YA”
 
El ayuno de 14 personas durante los días 18, 19 y 20 de diciembre, en el campamento instalado en Plaza de Sant Jaume, por la aprobación de la propuesta de ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía y avanzar hacia una Cataluña sin pobreza, ha conseguido divulgar sus principales mensajes entre la ciudadanía solidaria de Catalunya a través de un amplio eco mediático, tanto entre las redes sociales como entre los medios de comunicación tradicionales.
 
Esta acción, junto con la manifestación en confluencia con otros movimientos sociales el 20 de diciembre hasta las puertas del Parlament, ha servido para situar en el debate presupuestario la necesidad de incluir una partida para aplicar la Renta Garantizada de Ciudadanía en 2017 y poner en cuestión la pretensión del Gobierno  de calificar dicho presupuesto como ”social”, cuando no incluye una partida para implementar en 2017 un derecho social que ampara a toda la ciudadanía de Cataluña, particularmente su población más vulnerable.
 
El ayuno ha transcurrido en un ambiente de fraternidad y solidaridad popular, y ha recibido el apoyo de numerosas personas y representantes de entidades sociales, cívicas y políticas, de los ayuntamientos y grupos parlamentarios.
 
El programa de actividades se inició con la lectura y presentación ante los medios de comunicación de la primera carta dirigida al Molt Honorable Presidente de la Generalitat Sr. Carles Puigdemont. A continuación, se ha desarrollado como estaba previsto, con las adaptaciones necesarias ante el mal tiempo de los últimos días. La actuación de los diversos artistas, cantantes, poetisas, actrices y actores han aportado momentos de felicidad, alegría y fraternidad durante el ayuno.
 
Las visitas de las personas activistas de la PAH nos han dejado momentos inolvidables.
 
Después de levantar el ayuno con las “manzanas de la gloria” y leer la Marea de Pensionista su manifiesto se ha salido en manifestación hacia el Parlament, y ante su entrada principal se ha dado lectura a la Carta dirigida a los diputados y las diputadas.
 
Expresamos nuestro agradecimiento a todas las personas que han realizado el ayuno, organizaciones y entidades que han colaborado con la acción, han participado en los diversos actos organizados y nos han expresado su solidaridad.
 
Con su apoyo y la amplia unidad alcanzada continuaremos realizando las actividades necesarias para que se haga realidad la Renta Garantizada de Ciudadanía. ¡Se puede hacer ahora!
 
Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía